"ซี.เอ.สมาร์ทโฮม" นิยามใหม่ของการสร้างบ้านบนที่ดินภายใต้คำจำกัดความ "Build your home for your dream"Follow us on Facebook

Plan

(คลิกเพื่อขยาย)

Ground Floor Plan

Ground Floor Plan


Second Floor Plan

Second Floor Plan


Third Floor Plan

Third Floor Plan


SH3-003

คลิกดูภาพขยาย
(คลิกเพื่อขยาย)

การใช้สอย
จำนวนห้องนอน 4 ห้อง
จำนวนห้องน้ำ 4 ห้อง
พื้นที่จอดรถ 4 คัน
จำนวนห้องแม่บ้าน 1 ห้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อบริษัท